W uchwale z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelowała  o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podniesienie środków umożliwiających zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów w budżecie na 2019 r. Jednym z pierwszych efektów naszego stanowiska jest powołanie i zwołanie na dzień 24 sierpnia pierwszego posiedzenia Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W pracach nad tym projektem reprezentować nas będzie Zespół pod kierownictwem Barbary Chrobak – Wiceprzewodniczącej ZZPiPP RP. Po wielu latach oczekiwań liczymy na kompleksową regulację rozwiązującą problem głodowych wynagrodzeń pracowników, które wobec wzrostu płac w gospodarce każdego dnia tracą jakąkolwiek konkurencyjność, skutkując coraz większą ilością odejść najbardziej wartościowej kadry urzędniczej oraz asystentów, analityków, informatyków i innych specjalistów, a także pracowników obsługi. Abstrahując od prac nad nową ustawą, nasz Związek domaga się niezwłocznego przyjęcia ustawy o modernizacji prokuratury. Popieramy także zasygnalizowany przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudę, postulat wyrównania płac w sferze budżetowej w 2019 r. o 12 %.

 

 

Podziel się newsem: