26 września w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się debata inauguracyjna „Strategia wymiaru sprawiedliwości 2020.” W debacie wziął udział Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk prawniczych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratora Generalnego. Związek reprezentowali: Mariusz Gózd  – Przewodniczący Prezydium oraz Jacek Skała – Wiceprzewodniczący. Prokurator Mariusz Gózd, odnosząc się do zagadnień, które mają w przyszłości stać się przedmiotem obrad zespołów roboczych zwróćił uwagę na fakt, iż punktem wyjścia tych prac powinno być zagadnienie zakresu „kognicji” sądów i prokuratur. Dopiero właściwe określenie kognicji pozwoli na merytoryczną dyskusję o procedurach oraz ustroju prokuratury i sądów. Z kolei prokurator Jacek Skała podkreślił, że elementem niezbędnym strategii wymiaru sprawiedliwości powinno być stworzenie, przy czynnym udziale środowisk prawniczych nowych ustaw o prokuraturze i ustroju sądów powszechnych w miejsce obowiązującycch, wielokrotnie nowelizowanych aktów prawnych. Negatywnie ocenił gwałtowne i nieprzemyślane nowelizacje, motywowane jednostkowymi przypadkami spraw, budzących zainteresowanie opinii publicznej i mediów, jak choćby sprawy Amber Gold.

Podziel się newsem: