Jak tylko zelżała zima, udaliśmy się do Suwałk by powołać nową Radę Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zebranie z otworzyła Hanna Lewczuk – szefowa suwalskiej okręgówki. Po powitaniu prokurator Jacek Skała – przewodniczący Prezydium Rady Głównej przedstawił przedsięwzięcia związku zrealizowane w 2016 r i planowane na lata następne. Osobny blok poświęcono działalności Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Radę Główną reprezentowała pomadto Joanna Zaraś z Olsztyna. W charakterze gości pojawili się również prokuratorzy z Olsztyna – Katarzyna Giecko, Artur Poć i Mariola Maślany. Po części oficjalnej wyłoniono Radę Okręgową w skład której weszli – Mariola Lutyńska (przewodnicząca), Henryka Grabowska (zastępca) oraz Katarzyna Kowalewska (skarbnik). Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Eliza Maksimik, a jej skład uzupełniły Ewelina Rondzio i Wioletta Bagan. Suwałki są 43 Radą Okręgową ZZP i PP RP. Nowym władzom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Podziel się newsem: