4 lutego 2021 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. przeciwdziałania skutkom pandemii w prokuraturze uzyskaliśmy informację o wystąpieniu przez Prokuraturę Krajową o poszerzenie pierwszej grupy osób podlegających szczepieniu o pracowników prokuratury w tym m.in. urzędników i asystentów oraz kadrę pomocniczą. Jest to reakcja na stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP skierowane do Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. W związku z nieprzestrzeganiem zalecenia o poddawaniu zatrudnionych szybkim testom na obecność Covid19 przez niektóre prokuratury do jednostek zostanie skierowane pismo polecające takie działania. Podkreślenia wymaga, iż to w wyniku interwencji Związku dostrzeżono konieczność finansowania przez prokuratury tzw. „szybkich testów.” W trakcie posiedzenia poruszono problematykę systemu pracy zmianowej. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej wskazał m.in., że przeprowadzona jesienią próba wprowadzenia systemu zmianowego w sądach, wobec zdecydowanej postawy prezesów sądów, zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Wskazał również przykłady prokuratur w których system zmianowy został zawieszony na okres 4 miesięcy ze względów statystycznych oraz takich, gdzie zmianowość utrzymywana jest „na papierze”, a w rzeczywistości pracuje się w systemie 8-godzinnym. Związek podtrzymał swój postulat odstąpienia od systemu zmianowego. W odpowiedzi na ten postulat kierownictwo prokuratury zadeklarowało, że przy dalszym utrzymywaniu się aktualnego poziomu zachorowalności za około półtora tygodnia podejmie decyzję o odstąpieniu od sytemu zmianowego ze wskazaniem konkretnej daty uzgodnionej przez Zespół. Podczas posiedzenia omówiono stanowisko „antyszczepionkowców” z Lex Super Omnia, którzy wczoraj zaapelowali do prokuratorów o nieprzyjmowanie szczepionek, sugerując że zaszczepienie się zgodnie z harmonogramem stanowi wyraz skorumpowania prokuratorów przez władzę wykonawczą i określając nasze środowisko mianem „kasty.” Wydawało się, że już nikt, nigdy nie powieli słów sędzi Kamińskiej. A jednak! Zrobili to „antyszczepionkowcy” z LSO. My apelujemy do prokuratorów aby w imię odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości i zdrowie stron postępowań ale także własnych rodzin, szczepili się jak najszybciej. Oby z urzędnikami, asystentami i naszymi pracownikami pomocniczymi.

Podziel się newsem: