12 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odbyło się zebranie założycielskie miejscowej organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zabranie otworzył Prokurator Okręgowy Marian Burczyk, który przywitał przedstawicieli Rady Głównej – prokuratora Jacka Skalę Przewodniczącego Prezydium i Zastępcę – Barbarę Chrobak. Omówiono bieżące problemy kadry prokuratorskiej i urzędniczej m.in związane z projektem ustawy Prawo o prokuraturze, powrotem do rozwiązań kpk sprzed „noweli lipcowej”, planowanymi pracami nad ustawą o Pracownikach sądów i prokuratury, sytuacją finansową pracowników sekretariatu, w tym kwestią podziału środków na podwyżki w 2016 r. W wyborach, wyłoniono organy lokalnej organizacji związkowej. Na czele Rady Okręgowej stanął prokurator Krzysztof Głuszak. W jej skład weszli pomadto: Grzegorz Wójcicki, Tomasz Chudzik, Łukasz Rozbicki i Lidia Szułda. Do Komisji Rewizyjnej powołano: Grażynę Myśliwiec, Beatę Dziedzic, Krzysztofa Paducha i Marcina Bernysia. Nowopowstałą organizacja jest 43 oddziałem Związku. Jedynie w Swuwałkach, Łomży i Zamościu nie funkcjonują jeszcze Rady Okręgowe ZZPIPP RP. Nowej organizacji i jej członkom życzymy wielu sukcesów.

Podziel się newsem: