21 marca 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Podkomisji rozpoznającej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała, Tomasz Korniak i Tomasz Salwa oraz Mateusz Wolny. W obradach Podkomisji wziął udział przedstawiciel Prokuratora Generalnego. Z satysfakcją odnotowaliśmy, iż prokurator Andrzej Seremet zwrócił się do Przewodniczącego Podkomisji o skreślenie z projektu ustawy przepisów dotyczących ocen okresowych dla prokuratorów. W imieniu Związku głos zabrali Wiceprzewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała, który przedstawił założenia poprawki eliminującej z projektu ustawy art. 2 pkt 7 (kompleks przepisów o ocenach okresowych) oraz Prokurator Tomasz Korniak z Rady Głównej, który przedstawił poprawkę modyfikującą oceny okresowe polegającą na wprowadzeniu indywidualnych planów rozwoju prokuratora oraz zniesieniu systemu stopni na rzecz ocen opisowych. Trzecia z poprawek Związku zgłoszona podczas prac Podkomisji dotyczy wprowadzenia do ustawy mechanizmu wiążącego pozytywne oceny okresowe z awansem w strukturze organizacyjnej Prokuratury. W dalszej kolejności w imieniu Ministra Sprawiedliwości głos zabrał sędzia Grzegorz Wałejko. Jak podkreślił, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Prokuratora Generalnego o aktualne stanowisko w sprawie ocen okresowych ale dopiero w dniu posiedzenia miało możliwość zapoznania się z nim, podobnie jeżeli chodzi o stanowisko Związku. Te propozycje wymagają głębszego przeanalizowania i dalszej dyskusji, stwierdził Minister Wałejko.

Podziel się newsem: