Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podpisał umowę generalną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Ubezpieczenie dotyczy roszczeń w związku z ewentualnym uwzględnieniem przez sąd skargi o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, roszczeń wynikających ze szkód w rzeczach osób trzecich będących w pieczy ubezpieczonego, roszczeń których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, roszczeń wynikających ze szkód powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych, związanych z uszkodzeniem wartości  pieniężnych, papierów wartościowych, dokumentów, akt itp. Wzory umów dostępne są do pobrania w zakładce „ubezpieczenie dla prokuratorów” na naszej stronie. Osoby zainteresowane przystąpieniem proszone są kontakt z koordynatorem ds. ubezpieczeń OC dla prokuratorów – prokuratorem Marcinem Felsztyńskim z Prokuratury Okręgowej  Gliwicach.

Podziel się newsem: