Na posiedzeniu Rady Głównej w dniu 29 kwietnia 2006 roku podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Przedmiotem obrad będzie głosowanie nad zmianami w Statucie ZZPiPP RP.
Zjazd odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2006 roku w Warszawie w Hotelu Partner. Początek obrad przewidziany jest w dniu 3 czerwca 2006 roku na godz. 10.00.
Rada Główna ZZPiPP RP pokryje koszt noclegu z dnia 2 na 3 czerwca 2005 roku, sali konferencyjnej oraz śniadania i obiadu w dniu 3 czerwca 2006 roku.
Prosimy Rady Okręgowe o pokrycie kosztów przejazdu swoich delegatów.
Hotel jest położony 10 km od centrum miasta przy ulicy Marywilskiej 16. Do hotelu kursuje autobus nr 524 z centrum oraz 506, 120 z Pragi, orientacyjny koszt dojazdu taksówką korporacyjną spod dworca centralnego to około 35-40 zł.

Podziel się newsem: