Poniżej publikujemy gdańską uchwałę Związku dotyczącą problemu zwrotu kosztów dojazdu. Obowiązujące aktualnie zasady zwrotu kosztów przejazdu w różnych jednostkach prokuratur na terenie całego kraju kształtowane są w sposób całkowicie dowolny i w oderwaniu od obowiązujących przepisów prawa. Praktyka stosowana w tym zakresie  wypełnia cały wachlarz możliwych rozwiązań począwszy od odmów zwrotu poniesionych kosztów poprzez ich częściową refundację, a na pełnym zwrocie kosztów poprzestając. Jak wynika z uchwały Związku niezbednym wydaje się po pierwsze ujednolicenie zasad refundacji kosztów w jednostkach organizacyjnych na terenie kraju, a po drugie conajmniej zrównanie stawek z otrzymywanymi przez sędziów z odpowiednich okręgów i biegłych. Rada Główna zwróciła się do Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowiska w nieniejszej sprawie.

Podziel się newsem: