Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła decyzję o ogłoszeniu protestu polegającego na niewyznaczaniu terminów czynności procesowych w dniach 16 i 19 listopada 2010 r. i poparciu protestu sędziów – dni bez wokandy 17 i 18 listopada 2010 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzywa prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz organizacje przedstawicielskie do czynnego udziału w proteście.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: