W piątek 26 sierpnia 2022 r. Rada Główna ZZPiPP RP przyjęła uchwałę w sprawie konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2023 r. o 20 % oraz „odmrożenia” wynagrodzeń prokuratorów. Propozycja Rady Ministrów określająca wskaźnik waloryzacji na poziomie 7,8 %  w ocenie Rady Głównej stanowi faktyczne „zamrożenie” wynagrodzeń albowiem wskaźnik ten jest dwukrotnie niższy od inflacji w 2022 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, jako organizator „Czerwonego Marszu” pracowników sądów i prokuratury  10 września 2021 r. zaapelowała do wszystkich central związkowych aby w przypadku nieuwzględnienia postulatu, zorganizowały szeroko zakrojoną akcję protestacyjną wszystkich służb publicznych Pora na wspólne działania liderów central związkowych w imieniu całej sfery budżetowej – podkreślono w najnowszym stanowisku naszego Związku. W imię zasady pacta sund servanda zaapelowano do rządzących aby w tegorocznej ustawie okołobudżetowej nie zamrażać mechanizmu waloryzacyjnego i jako podstawę wynagrodzenia prokuratorów przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r.

Wiecej o uchwale pisze prawo.pl

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: