Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, na podstawie której otrzymamy z wyrównaniem od 01 stycznia 2009r. podwyżki wynagrodzeń, zgodne z informacjami zawartymi w zamiesczonym poniżej piśmie nr RG 2/09 z dnia 26 stycznia 2009r Zastępcy Przewodniczącego Rady Głównej Związku – Mariusza Gózda. Na posiedzeniu w dniach 4 – 5 marca br. ustawą tą zajmie się Senat. Jeszcze podpis Prezydenta RP i może już w marcu otrzymamy tak oczekiwane podwyżki ?

Podziel się newsem: