W dniu 4 kwietnia 2006 roku członkowie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przedmiotem posiedzenia był rządowy projekt ustwy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze.
Projekt ten zakłada stworzenie podstaw prawnych umożliwiających delegowanie sędziów i prokuratorów do udziału w pracach organów Unii Europejskiej oraz w misjach zagranicznych. Proponowane zmiany zostały przesłane do prac w podkomisjach.
Dla zainteresowanych zamieszczamy link do druków sejmowych zawierających treść projektów oraz uzasadnienie. DRUK nr 352

Podziel się newsem: