Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy okołobudżetowej. Po raz trzeci z rzędu Rząd proponuje obejście mechanizmu waloryzacyjnego przewidzianego w m.in. w ustawach prawo o prokuraturze i o ustroju sądów powszechnych. Jak podkreślił w najnowszym stanowisku Rady Głównej jej Przewodniczący: narzucona arbitralnie w projekcie i w oderwaniu od ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze kwota bazowa, wywołała falę oburzenia w środowisku prokuratorskim. Prokuratorzy zgłaszający się oddolnie do Związku sygnalizują wręcz zmniejszenie dotychczasowego, ponadwymiarowego zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych. Rodzi to poważne ryzyko zaburzeń w sprawnym funkcjonowaniu prokuratur już w drugiej połowie 2022 roku i w roku przyszłym. Poniżej całość Stanowska, które 31 sierpnia skierowano do Ministerstwa Finansów.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: