26 stycznia 2012 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP we współpracy z sędziami z „Iustitii” skierował do Trybunału Konstytucyjnego kolejny wniosek, który ma być odpowiedzią na „psucie prawa” przez władze wykonawczą i ustawodawczą. Wniosek, który prezentujemy poniżej zarzuca sztandarowej reformie Ministra Kwiatkowskiego sprzeczność z Konstytucją w pięciu punktach.  Jak czytamy we wniosku zakres i waga naruszeń miała charakter kumulatywny, powodujący przekroczenie masy krytycznej decydującej o niekonstytucyjności. Jakość legislacji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości musi budzić nasz najwyższy niepokój zwłaszcza wobec zapowiedzi tworzenia nowej Ustawy o prokuraturze, a w szczególności kolejnej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.  

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: