30 prokuratorów i urzędników 29 maja 2012 r. utworzyło Radę Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Prokuraturze Okręgowej Warszawa -Praga.  W jej składzie znaleźli się: Elżbieta Gromek  -Kukuryk, Robert Kiełek, Daniel Koźniewski, Emil Chrom. Na czele nowej Rady stanął prokurator Bartłomiej Szyprowski. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Bożenę Górkę. W zebraniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej – Jacek Skała i Tomasz Salwa oraz Przewodnicząca ZZPiPP RP we Włocławku Justyna Plechowska – Łukowska.
W czasie spotkania poruszano m.in. problematykę niskich wynagrodzeń pracowników administracji w jednostkach warszawskich, jak również pozwów w związku z zamrożeniem wynagrodzeń w 2012 r. Pierwszy z nich został uwzględniony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi  – Północ, który 7 maja wydał nakaz zapłaty na rzecz jednego z prokuratorów. Specjalne podziękowania dla Pani Julity Turek – Prokurator Okręgowej w Warszawie – Pradze za pomoc w organizacji spotkania z przedstawicielami Rady Głównej. Druga warszawska rada jest 37 organizacją lokalną Związku.
Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga

Podziel się newsem: