12 stycznia w Szczecnie Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaprezentował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy okołobudżetowej z Konstytucją. Poniżej prezentujemy zarzuty naszego wniosku, a w załączeniu pełny tekst:
1. Niezgodność art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) z art. 2 (zasada ochrony praw nabytych) w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2. Niezgodność art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
3. Niezgodność art. 41 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) z art. 2 Konstytucji RP (zasada odpowiedniego vacatio legis);
4. Niezgodność z art. 2 Konstytucji RP ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) w zakresie niedochowania zasad właściwej procedury ustawodawczej wobec nie przeprowadzenie konsultacji społecznych.
W konferencji uczestniczyli – Wiceprzewodniczący Prezydium RG Jacek Skała, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Maciej Strączyński oraz Przewodniczący Rady Okręgowej w Szczecnie Bogdan Folwarski.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: