W dniu 10 sierpnia 2023 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy okołobudżetowej zamrażającej trzeci raz z rzędu wynagrodzenia prokuratorów i sędziów. Wniosek ten jest czwartym z kolei dotyczącym tej samej ustawy. Wcześniej przepisy dotyczące sędziów zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa, I Prezes Sadu Najwyższego i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prokuratorski związek zawodowy wystąpił również o łączne rozpoznanie sprawy zawisłej przed Trybunałem na rozprawie przewidzianej w dniu 5 września 2023 r. Będziemy apelować do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego aby w postępowaniu przed Trybunałem poparł wniosek zarówno do strony merytorycznej, jak i w zakresie wspólnego rozpoznania z wnioskami KRS, SN i NSA. W naszej ocenie wskazówką dla Trybunału może być również utrwalająca się linia orzecznicza sądów zasądzających powództwa prokuratorów w związku z zamrożeniem wynagrodzeń w latach 2021-22. Mamy już wyroki w tej sprawie w kilku miejscach między innymi w Krakowie. Warszawie, Nowej Soli, Wschowej oraz we Włocławku. W większości przypadków sądy nadają im klauzule natychmiastowej wykonalności, a pierwsze wypłaty zasądzonych roszczeń trafiły na prokuratorskie konta. Sądy orzekając w sprawach powództw de facto dokonują kontroli legalności działania władzy ustawodawczej, która uchwaliła przepisy niegodne z Konstytucją, a także wbrew wcześniejszemu stanowisku Trybunału z 2013 r., który wskazał na możliwość zamrożenia płac ultima ratio, czyli tylko wtedy gdy sytuacja ekonomiczna państwa jest zła i można ją kwalifikować jako recesje. W uzasadnieniu naszego wniosku wykazujemy w sposób bardzo szczegółowy, że taka sytuacja nie ma miejsca obecnie, brak jest zatem jakichkolwiek podstaw do odstępowania od reguł kształtujących zasady wynagradzania sędziów i prokuratorów. Jednocześnie namawiamy do kierowania powództw w szczególności za rok 2022 r. bo postępowanie przed Trybunałem dotyczy bieżącego roku i być może nie będzie innej możliwości konwalidowania uchybień ustawy okołobudżetowej za rok 2022 niż droga sądowa.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: