W dniu wczorajszym Rada Okręgowa we Wrocławiu wezwała Radę Główną ZZPiPP RP do podjęcia zdecydowanych działań włącznie z prawnie dopuszczonymi formami ogólnokrajowego protestu w celu wywarcia wpływu na gremia decyzyjne oraz zwrócenia uwagi opinii publicznej na nie rozwiązane węzłowe problemy korpusu pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Apelujemy do Rady Głównej ZZPiPP RP o podjęcie bezzwłocznych działań na rzecz zmiany sytuacji w jakiej znaleźli się urzędnicy i pracownicy powszechnych jednostek prokuratury. Rekomendujemy podjęcie przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przebiegającej dwu etapowo i polegającej na przeprowadzeniu jednodniowej ogólnokrajowej akcji urlopów na żądanie oraz przeprowadzenia ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie podczas, której zaprezentowane zostaną problemy korpusu pracowników marszałkowi Sejmu – napisali w swoim wystąpieniu związkowcy z Wrocławia. Poniżej pełny tekst Uchwały z dnia 9 kwietnia 2013.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: