20 grudnia 2010 Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP został zgłoszony do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).
W wysłuchaniu udział wezmą:
Mariusz Gózd – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej, Jacek Skała – Wiceprzewodniczący ZZPiPP RP i rzecznik prasowy, Tomas Korniak, Tomasz Salwa – członkowie Rady Głównej i jako ekspert prokurator Justyna Plechowska-Łukowska.
Środowisko prokuratorskie reprezentować będą również moderatorzy Forum dyskusyjnego prokuratorów RP www.prokuratorzy.net, członkowie Krajowej Rady Prokuratury i Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem.
W toku prac sejmowych będziemy zabiegać o:
1.      Stworzenie nowego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych w miejsce kolejnej nowelizacji po uprzednich, szerokich konsultacjach ze środowiskami prawniczymi.
2.      Wykreślenie z projektu przepisów dotyczących ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów.
3.      Wprowadzenie do projektu docelowych rozwiązań w sferze wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, które zapewnią ich wyrównanie ze średnim poziomem uposażeń obu grup zawodowych w Unii Europejskiej.

Podziel się newsem: