W dniu dzisiejszym Przewodnicząca prezydium Rady Głównej Grażyna Górka zwróciła się pisemnie do Prokuratora Krajowego Janusza Karczmarka o wyznaczenie terminu spotkania z Radą Główną ZZPiPP RP, którego tematem miałby być proponowany budżet prokuratury na 2007 rok oraz uzyskanie informacji na jakim etapie znajdują się zmiany w kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym i ustawie o prokuraturze, które były przedmiotem tematycznym zespołów kodyfikacyjnych oraz dyskusji środowiskowych.
O przebiegu spotkania zostaną państwo powiadomieni pismami do Rad Okręgowych oraz na stronie internetowej.

Podziel się newsem: