W dniach 18-20 maja 2006 r. w Poznaniu odbywały się XIII Dni Prawnicze. Patronat nad Dniami objął Lech Kaczyński – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Hasłem przewodnim XIII-tych Ogólnopolskich Dni Prawniczych było: 'Państwo Prawa – założenia a rzeczywistość’.
Jak zwykle najmniej liczną grupę zawodową pracowników stanowili prokuratorzy (ok. 20 osób). Związek reprezentowany był przez Prezydium Rady Głównej, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli lubelskich, katowickich, krakowskich, konińskich i opolskich Rad Okręgowych. Mimo tak niewielkiej liczby reprezentantów naszego zawodu aktywnie uczestniczyliśmy w panelach tematycznych: 'Kondycja zawodów prawniczych’, 'Zmiana prawa karnego – potrzeba czy iluzja’, prezentując aktualną sytuację zawodową prokuratorów. W pierwszym z nich panelistami byli między innymi: prof. zw. dr hab. Marian Filar i Poseł na Sejm RP Ryszard Kalisz, natomiast w drugim Prokurator Krajowy Janusz Kaczmarek.
Mimo zaproszenia, swoją obecnością nie zaszczycił uczestników prawniczego świata Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wiele więc pytań, jakie zamierzali zadać biorący udział w Dniach Prawniczych, pozostało bez odpowiedzi. W trakcie dyskusji panelowych i tych prowadzonych w już mniej oficjalnej formie przewijał się pogląd, że zmiany, które dotykają lub mają dotknąć wszystkie korporacje zawodowe odbywają się bez konsultacji środowiskowych (może za niewielkim wyjątkiem w stosunku do prokuratorów).
Koledzy sędziowie, adwokaci, radcowie prawni jednogłośnie podkreślili, że głos ich środowisk nie dociera do kierownictwa resortu. Optymizmem jednak napawa fakt, iż tak jak nigdy dotąd środowisko prawnicze uległo konsolidacji, bowiem problemy jednej grupy zawodowej stały się problemami innych korporacji prawniczych.
Opracowała Grażyna Górka
Przewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Podziel się newsem: