15 marca w Zamościu powstała nowa Rada Okręgowa Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.  Na zebraniu założycielskim z udziałem Wiceprzewodniczącego prezydium Jacka Skały wyłoniono organy statutowe – Radę Okręgową w składzie Marek Sowa (Przewodniczący), Katarzyna Dużyńska (Wiceprzewodnicżacy), Roman Smarzewski (Wiceprzewodniczący),  Marta Szostak (Skarbnik),  oraz Komisję Rewizyjną w skład której weszli Stanisław Orzeł (Przewodniczący), Barbara Kuryło i Jakub Litwińczuk. Nasza nowa Rada jest 36 organizacją oddziałową ZZPiPP RP.

Zamość

Podziel się newsem: