„Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej” – Warszawa 31 maja 2016 Polska Akademia Nauk.

Maj 19, 2016

To zagadnienie budzi słuszne emocje i wiele pytań. Pierwsze, które pada z ust praktyków to, której reformy? Rzeczywiście, gdy planowano konferencję jej przedmiotem miała być tzw. „nowela lipcowa” z 2015 r. wprowadzana pod hasłami kontradyktoryjności. Od połowy kwietnia 2016 r. jesteśmy już jednak po kolejnej zmianie, która zresztą zyskała wiele przychylnych ocen po stronie środowiska prokuratorskiego. Tematy konferencji nie można wobec powyższego określić inaczej niż „rzeki.” Zapraszamy  31 maja 2016 r. do Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica), Sala Lustrzana ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Szczegóły w agendzie Konferencji, której patronem jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

konferencja program
Login