W dniu 23 maja 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w zebraniu Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach. Zaproszenie do udziału w spotkaniu wystosował Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL Maciej Niwiński. Podczas rozmowy z lekarzami poruszone zostały ogólne kwestie dotyczące przesłanek legalności akcji strajkowej określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także procedur organizowania i prowadzenia zgromadzeń publicznych zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. Przedstawiono również uczestnikom zebrania sytuację związaną z czasem pracy w prokuraturze i wynikającymi z tego problemami praktycznymi, zwłaszcza w zakresie pracy w trakcie dyżurów zdarzeniowych, aresztowych i ’24-godzinnych’. Zarząd Regionu Śląskiego podjął uchwałę o kontynuowaniu współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w kwestii wspólnych działań na rzecz przestrzegania norm czasu pracy i wypoczynku w prokuraturach i zakładach opieki zdrowotnej
W dniach 24-27 maja 2007 r. w Warszawie odbędą się XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Program przewiduje siedem paneli tematycznych: 'Model Edukacji Prawniczej w trakcie Studiów’, 'Modernizacja Prawa Cywilnego’, 'Aplikacje – poszukiwanie optymalnego modelu kształcenia zawodowego’, 'Zawody prawnicze w świetle dyrektyw unijnych’, 'Rozprawa karna przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji’, 'Dlaczego prawnicy powinni polubić mediację?’ oraz 'Umiędzynarodawianie polskiego rynku kapitałowego – aspekty prawne i rola prawników’. Z punktu widzenia interesów pracowników prokuratury szczególnie istotne są dwa wyżej zaznaczone panele, zwłaszcza drugi z nich. Jego moderatorem będzie eurodeputowany Janusz Wojciechowski, a w programie przewiduje się między innymi odczyt Przedstawiciela Prokuratury Krajowej pod tytułem 'Pozycja ustrojowa prokuratora w świetle proponowanych zmian ustawy o prokuraturze’ oraz wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów RP Krzysztofa Parulskiego – 'Niezależność prokuratora w świetle dyrektyw i założeń UE’. W XIV ODP wezmą udział przedstawiciele ZZPiPP RP. Ramowy program XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych dostępny jest na stronie organizatora imprezy Zrzeszenia Prawników Polskich – www.zpp.org.pl

Podziel się newsem: