Od wytycznych Prokuratury Krajowej z 16 marca upłynęło raptem kilka dni. Od samego poczatku napływały informacje o różnorodnej interpretacji tego stanowiska w zakresie ograniczeń w obowiązku świadczenia pracy. Otrzymaliśmy m. in. pisemne interwencje z Rad Okręgowych w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W związku z tym sięgnęliśmy do naszych lokalnych organizacji o aktualne dane. Jak wynika z naszej analizy w prokuraturach na terenie Polski obowiązuje zasada: „co kraj to obyczaj.”
W ocenie Rady Głównej zachodzi konieczność ujednolicenia dotychczasowej praktyki, w zakresie określenia sposobu wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, poprzez skierowanie do podległych jednostek uzupełniających wytycznych w zakresie możliwości wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, który winien być dedykowany dla tej części pracowników, którzy nie mogą realizować pracy zdalnej, czyli w szczególności urzędników i pracowników obsługi. Utrzymywanie pełnej obsady tych pionów przy znacznej redukcji pionu orzeczniczego i asystentów wydaje się niecelowe i wpływa w znaczący sposób na możliwość zwiększenia ryzyka rozszerzania się pandemii. Z taką propozycją zwróciliśmy się się w piątek w piśmie do Prokuratora Krajowego. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z zebranymi z prokuratur informacjami.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: