Rada Główna wystosowała do Prokuratora Generalnego pismo z apelem o pilne podjęcie starańmających na celu podwyższenie wynagrodzeń urzędników i pozostałych pracowników. Siła nabywcza tych wynagrodzeń systematycznie maleje, a w nowym roku rząd planuje po raz kolejny „zamrożenie” funduszu płac w Prokuraturze. Tymczasem w innych instytucjach państwowych, w tym w administracji samorządowej i organach administracji rządowej wynagrodzenia systematycznie wzrastają. Zakazy ich podnoszenia obchodzi się udzielając wysokich premii i nagród. W efekcie, jak wskazuje Rada Główna, w pracownicy prokuratury są najniżej uposażonym korpusem urzędniczym w Polsce. Nasześrodowisko oczekuje działań Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, które doprowadzą do poprawy sytuacji ekonomicznej urzędników i pracowników obsługi prokuratur – czytamy w wystąpieniu Rady Głównej ZZP i PP RP.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: