10 maja 2011 r. Związek zwrócił się z apelem do Krajowej Rady Prokuratury aby ta na najbliższym posiedzeniu w dniach 10-12 maja wyraziła zdecydowane stanowisko w sprawie rządowego projektu zamrożenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w 2012 r. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w sprawie zamrożenia płac wypowiedziała się już Krajowa Rada Sądownictwa, w szczególności w stanowisku z dnia 8 kwietnia 2011 r. Reakcja Krajowej Rady Sądownictwa była szybka i zdecydowana. Jako prokuratorzy oczekujemy podobnej od organu samorządu prokuratorskiego – Krajowej Rady Prokuratury – zaapelowali związkowcy. Przy okazji w wystąpieniu zauważono, iż związku z zaistniałą sytuacją organizacje zrzeszające prokuratorów, w tym największa z nich – Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zmuszone będą podjąć zdecydowane kroki wspólnie z reprezentującym sędziów Stowarzyszeniem „Iustitia.”

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: