Z wielkim zadowoleniem przyjmuje się propozycje zmian do rozdziału VIII Konstytucji zaproponowane przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, a przedstawioną Sejmowi. Nie sposób w tym miejscu pominąć poparcia jakie dla tej inicjatywy wyraziła Krajowa Rada Prokuratury. Doceniając te działania Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jako największa organizacja przedstawicielska działająca w Prokuraturze zwraca się do Pana Marszałka Sejmu i Pana Marszałka Senatu RP o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu konstytucjonalizację Prokuratury, deklarując przy tym pełne poparcie dla prowadzonych w Parlamencie prac nad taką zmianą Konstytucji, która zapewni Prokuraturze należne jej miejsce wśród innych wskazanych w Konstytucji organów państwowych – czytamy w wystąpieniu Związku opracowanym przez prokuratorów Bogusława Kromołowskiego, Marka Ciosia i Jacka Skałę do Marszałka Grzegorza Schetyny.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: