Rada Główna ZZP i PP RP opiniując projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratur oraz odbywania stażu urzędniczego po raz kolejny zwróciła uwagę na problem niesprawiedliwego zróżnicowania płac administracji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury powszechnej na terenie kraju. Jak zauważono w pisemnej opinii zagadnienie to było przedmiotem wystąpienia Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Krakowie z dnia 18 września 2009 r. do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji ekonomicznej pracowników sekretariatów oraz obsługi, pod którym to wystąpieniem zebrano kilka tysięcy podpisów urzędników i pracowników obsługi. Problem ten nie został jednak dotychczas rozwiązany. Dlatego też zauważamy konieczność niezwłocznego ustalenia na nowo wysokości tzw. „podstaw” wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich jednostkach poprzez ich zrównanie w sposób korzystny dla pracowników, czyli do wysokości najwyższych stosowanych na terenie kraju stawek. Nie ma bowiem racjonalnego wytłumaczenia dla patologicznej sytuacji, w której w jednej jednostce, osoba zatrudniona na tym samy stanowisku, uzyskuje wynagrodzenie o kilkaset złotych wyższe od swojego odpowiednika z innej jednostki – czytamy w piśmie Barbary Chrobak – Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej.

Podziel się newsem: