Poniżej przedstawiamy wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, które w 7 listopada 2017 r. otrzymał I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. Odzwierciedla ono nastroje pracowników prokuratury w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w 2017 r. o 1,3 %, czyli wartość odpowiadająca wzrostowi funduszu wynagrodzeń.  Jak podkreślono w wystąpieniu:  „środowisko skupione wokół ZZP i PP RP stoi na stanowisku, iż działania takie pozostają w kolizji z intencją ustawodawcy, którego wolą było zwaloryzowanie wynagrodzeń w sferze budżetowej po latach zamrożenia przez poprzednią koalicję rządzącą. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że te relatywnie nie wielkie środki mają ogromną wagę dla zatrudnionych w prokuraturze pracowników. Ich nie wypłacenie, zgodnie z oczekiwaniami, wywołuje słuszne pretensje i osłabia tak istotny aspekt motywacyjny, którego wagi nie można pomijać, zwłaszcza w kontekście znacznego wzrostu dynamiki funkcjonowania prokuratury w ostatnim okresie czasu.”

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: