24 czerwca w Bydgoszczy inaugurujemy cykl szkoleń dotyczących prawnokarnych aspektów naruszeń prawa pracy oraz problematyki wypadków przy pracy dedykowanych dla prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji. Szkolenia te są wynikiem współpracy NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W pierwszej części szkolenia poruszona zostanie problematyka przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w Rozdziale  XXVII KK. Drugą część naszego seminarium poświęcono natomiast przestępstwom w sferze zbiorowego prawa pracy oraz problematyce procesowej. Warto dodać, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła wraz z Uniwersytetem Gdańskim Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej. Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: