Kazus naszej koleżanki – asesor prokuratury rejonowej, która w wyniku wypadku drogowego została sparaliżowana i porusza się na wózku, co stało się potem powodem pozbycia się jej z zawodu zdopingował nas do włączenia się w problematykę dyskryminacji z uwagi na niepełnosprawność. 27 kwietnia od godziny 8:30 zapraszamy na konferencję, która odbędzie się we Wrocławiu w sali im. Witolda Świdy, w bud. D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja ta jest częścią cyklu poświęconego problemom dyskryminacji, do której dochodzi lub może dojść w związku z działaniami władz publicznych w określonych warunkach społecznych, prawnych i ekonomicznych. Podczas planowanych właśnie obrad postaramy się, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy osoby niepełnosprawne rzeczywiście podlegają dyskryminacji instytucjonalnej, a także określić uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania możliwym przejawom dyskryminowania takich osób przez organy władz publicznych. Związek objął honorowy patronat nad tym wydarzeń.

Podziel się newsem: