W ostatnich dniach Senat RP przegłosował fundamentalne zmiany w kodeksie postępowania karnego, które w 2015 r. całkowicie zmienią oblicze procedury karnej. Zmiany te idą w kierunku poszerzenia zasady kontradyktoryjności w fazie postępowania jurysdykcyjnego. W związku z powyższym ustawodawcę czeka ogromny wysiłek aby dostosować prokuraturę ustrojowo do skutecznej obsługi nowoukształtowanego procesu karnego. O tym i o innych aspektach nowalizacji dyskutować będą uczetnicy Konferencji „Realizacja zasady kontradyktoryjności z punktu widzenia funkcjonalności instytucji prokuratury” organizowanej przez Wydziały Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Warszawie i Gdyni. Konferencja ta odbędzie się 22 listopada 2013 r. we Wrocławiu w siedzibie uczelni. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Fundacja im Ireny Babińskiej będą patronami merytorycznymi konfernencji. Sedrecznie zapraszamy do udziału .  Szczegóły na stronie http://www.chodkowska.edu.pl/konferencja


Podziel się newsem: