Międzynarodowa konferencja naukowa pt:  „Dziecko wobec mediacji” jest pierwszą konferencją z cyklu zatytułowanego „Praktyczne aspekty stosowania mediacji w sądach, prokuraturze i administracji publicznej”.  Jej tematem jest prawna i społeczna pozycja dziecka będącego uczestnikiem mediacji oraz psychologiczne aspekty mediacji z udziałem dzieci. Obrady dotyczyć będą mediacji rówieśniczych oraz mediacji z udziałem dzieci – jako ich uczestników, a także jako ich obserwatorów – w konfliktach w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych. jest pierwszą konferencją z cyklu zatytułowanego „Praktyczne aspekty stosowania mediacji w sądach, prokuraturze i administracji publicznej”.  Jej tematem jest prawna i społeczna pozycja dziecka będącego uczestnikiem mediacji oraz psychologiczne aspekty mediacji z udziałem dzieci. Obrady dotyczyć będą mediacji rówieśniczych oraz mediacji z udziałem dzieci – jako ich uczestników, a także jako ich obserwatorów – w konfliktach w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych. W trakcie konferencji zaplanowano wystąpienia prokuratorów – Tomasza Salwy i Adama Handke na temat bezpiecznego funkcjonowania dzieci w środowisku rówieśniczym – zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im w praktyce działania placówek oświatowych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest organizatorem tego wspólnego z Uniwersytetem Wrocławskim przedsięwzięcia naukowego. Szczegóły dotyczące konferencji na:

http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: