W dniu 28 kwietnia 2011 odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej poselski projekt ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury, którego pierwsze czytanie miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 13 kwietnia 2011r. Projekt ten zakłada wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratury jako organu samorządu prokuratorskiego i jednocześnie wyposaża ten organ w szerokie kompetencje o charakterze kontrolno-oceniającym, w tym uprawnienia do przeprowadzania wizytacji i lustracji jednostek prokuratury. W pracach nasze środowisko reprezentowali prokuratorzy: Justyna Plechowska–Łukowska i Tomasz Korniak. W trakcie posiedzenia przedstawili stanowisko Związku popierające samą ideę Krajowej Rady Prokuratury jako silnego organu samorządu prokuratorskiego zaznaczając zdecydowane zdystansowanie wobec unormowań czyniących z tego gremium kolejny organ nadzorczy. Zasygnalizowali istnienie w projekcie wadliwych zapisów deklarując gotowość Związku do aktywnego uczestnictwa w procesie legislacyjnym i postulując przeprowadzenie konsultacji projektu ustawy w środowisku prokuratorskim oraz skierowanie projektu ustawy do pracy w podkomisji. Decyzją Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w podkomisji.

Podziel się newsem: