Rada Główna przedstawiła stanowisko w sprawie przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Korzystając z okazji wyraziliśmy pogląd na temat usytuowania i ilości asystentów w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak czytamy w wystąpieniu „liczba zatrudnionych asystentów jest niewystarczającą, a ich rozlokowanie w jednostkach całkowicie nieprawidłowe. Widoczna jest w szczególności znacząca dysproporcja w ilości asystentów zatrudnionych w jednostkach prokuratur i sądach powszechnych. Dodać także należy, iż asystentów brakuje na najbardziej newralgicznych odcinkach pracy w prokuraturach, to jest tam gdzie obowiązków jest najwięcej. W odróżnieniu od sądownictwa powszechnego, gdzie asystenci zatrudniani się przy sędziach sądów rejonowych, a zatem tam gdzie są najbardziej potrzebni, w prokuraturach asystenci funkcjonują jedynie na szczeblach wyższych – prokuratur apelacyjnych i okręgowych i to nie zawsze w komórkach zajmujących się prowadzeniem śledztw. Dlatego Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników zauważa pilną potrzebę zwiększenia liczby asystentów i ich ulokowania, tam gdzie są najbardziej potrzebni, czyli w prokuraturach rejonowych, które prowadzą ponad 90 % wszystkich postępowań przygotowawczych.”

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: