W związku z planowanym przez Radę Ministrów zamrożeniem wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi prokuratury i sądownictwa w 2013 r., Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraża swój stanowczy sprzeciw. Zauważamy, iż zamrożenie funduszu płac w tym sektorze ma miejsce po raz trzeci z rzędu. Efektem takiego stanu rzeczy jest drastyczny spadek siły nabywczej wynagrodzeń, który w wielu przypadkach sytuuje pracowników prokuratur oraz sądów poniżej minimum niezbędnego do egzystencji. Z zaniepokojeniem stwierdzić należy, że temu spadkowi, towarzyszy realny wzrost płac w innych sektorach administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w ministerstwach i urzędach, w których dominuje zatrudnienie pracowników z tzw. „klucza politycznego.” Zakazy podwyżek omija się tam wypłacając wielotysięczne premie i nagrody. W związku z powyższym Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraża zdecydowane poparcie dla postulatów „Solidarności Sądowej”, która ogłosiła przystąpienie do akcji protestacyjnej polegającej na:

22.10 – 24.10 proteście głodowym  przed Parlamentem Unii Europejskiej

25.10 – 26.10 proteście głodowym przed Sejmem RP

26.10 – proteście generalnym pracowników sądownictwa –
manifestacja na ulicach Warszawy

Jednocześnie ZZP i PP RP zaznacza, iż dalszy brak reakcji na słuszne postulaty podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądownictwa będzie skutkował konicznością podjęcia działań protestacyjnych. Rada Główna wzywa również Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz „odmrożenia” wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2013 r.

 

 

 

Podziel się newsem: