28 października 2011 r. w Kaliszu odbyło się zebranie założycielskie nowej, okręgowej organizacji związkowej. 15 prokuratorów – członków założycieli wybrało organy statutowe – Radę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim i Komisję Rewizyjną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej – Wiceprzewodniczący Prezydium Jacek Skała oraz Tomasz Salwa. Po przedstawieniu najważniejszych przedsięwzięć Związku oraz planów na przyszłość dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym Rady Okręgowej wybrano prokuratora Adama Handke. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął prokurator Maciej Meler. To już 7 okręgowa organizacja związkowa powstała w obecnej kadencji Rady Głównej.

Podziel się newsem: