16 maja 2018 r. w Rzeszowie utworzono grupę związkową w Prokuraturze Regionalnej. Spotkanie otworzył Pan Łukasz Harpula – Prokurator Okręgowy, któremu towarzyszył Artur Terlecki – zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie. Radę Główną reprezentował prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium. W krótkiej prezentacji przedstawiono rezultaty pracy Związku w ostatnich latach w tym między innymi eliminację „kontradyktoryjnego” procesu karnego, wprowadzenie obowiązkowego referatu, dyżurów prokuratorskich, specjalizacji i właściwości rzeczowej w prokuraturach regionalnych oraz okręgowych. Wiele miejsca poświęcono sytuacji prcowników prokuratury, których pozycja ekonomiczna nie poprawia się w satysfakcjonujący sposób. Przewodniczący Prezydium poinformował o rozpoczynających się pracach nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. Dyskutowano o perspektywach uchwalenia ustawy o modernizacji prokuratury. W dalszej części zebrania podjęto decyzję o utworzeniu grupy związkowej w Prokuraturze Regionalnej. W skład Zarządu Grupy powołano Małgorzatę Dziki – przewodniczącą, Filipa Dutkiewicza – zastępcę przewodniczącego oraz Katarzynę Sobocką – Mielech. Nowej organizacji życzymy owocnej pracy.

Podziel się newsem: