W środę o 10:00 przedstawiciele naszego Związku Zawodowego odbyli spotkanie z kierownictwem Resortu Sprawiedliwości. Była to już kolejna okazja do rozmów z udziałem Borysa Budki – nowego szefa resortu. W spotkaniu uczestniczyła ponadto Wiceminister Monika Zbrojewska, dyrektor Departamentu Prawa Karnego Tomasz Darkowski oraz Marek Jamrogowicz – Zastępca Prokuratora Generalnego. Podczas spotkania Przewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała, przekazał na ręce Ministra Raport o stanie przygotowania państwa do reformy procesu karnego, wskazując m.in na nieprzygotowanie do niej samego resortu sprawiedliwości. „Ta reforma była skażona grzechem pierworodnym. Nie można zmieniać filozofi procesu korygując tylko jeden etap. Tak fundamentalna zmiana zasługiwała na nowy kpk, w miejsce mającego już prawie 20 lat i 100 razy znowelizowanego. Jeśli komuś wpadnie do głowy pomysł, że winna za niepowodzenie reformy jest prokuratura albo prokuratorzy, to po to jest ten Raport aby wskazać podmioty rzeczywiście odpowiedzialne. I my będziemy to robić z konsekwencją” – argumentował Przewodniczący Prezydium. W dalszej części spotkania Minister Przedstawił swoją wizję procesu z naciskiem na rozwijanie konsensualizmu i poddał pod rozwagę wprowadzenie modelu umożliwiającego prokuratorom w drobnych sprawach wydawanie „nakazów zapłaty” nawiązując do modelu niemieckiego.
Głównym przedmiotem spotkania była sytuacja płacowa urzędników prokuratury w kontekście wzrostu obowiązków pod rządami nowej procedury karnej. Strona Związkowa uzyskała ważne zapewnienie ze strony kierownictwa Resortu, że z całą pewnością przy planowanych podwyżkach pracownicy prokuratury nie zostaną pomnięci, a wzrost funduszu wynagrodzeń będzie jednakowy na etat, tak w prokuraturze, jak i w sądownictwie. Jest to wyraźna zmiana stanowiska w porównaniu do poprzedniego Ministra Sprawiedliwości, który postulaty płacowe pracowników prokuratury „przekierowywał” na bezsilnego w tej kwestii Prokuratrora Generalnego. Podczas spotkania poruszano tradycyjne już problemy pionu administracji, a w szczególności kwestię tzw. „kominów pacowych. Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak zwróciła ponownie uwagę na zbyt dużą rozpiętość tzw. „widełek” płacowych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń urzędników. Z koleji Robert Zasada poruszył problem fatalnej sytuacji w sferze inwestycji i pogłębiającej się przepaści infrastrukturalnej pomiędzy prokuraturą, a sądownictwem. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy przedstawicielami Związku, a prokuratorem Markiem Jamrogowiczem na temat Zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji prac sekretariatu, które podpisano w trybie nagłym bez konsultacji ze związkiem zawodowym. Ustalono spotkanie konsultacyjne z Prokuratorem Generalnym w sprawie zasad podziału środków na podwyżki dla urzędników i pracowników obsługi w styczniu 2016 r.

Podziel się newsem: