Konkurencyjność wynagrodzeń asystentów prokuratora spada. Konieczne zmiany w przepisach.

Maj 5, 2022

 

W ostatnich latach grupa zawodowa asystentów prokuratora zwiększyła się o około 1200 osób. Przed 2016. r. mieliśmy zaledwie około 300 asystentów. Wówczas w sadach  1 asystent przypadał na 3 sędziów, a w prokuraturze na 25 prokuratorów. Obecnie ta proporcja kształtuje się dużo korzystniej bo mamy 1 asystenta na 6 prokuratorów. Trzeba dążyć do takiego modelu aby tak jak w sądach 1 asystent przypadał na 3 prokuratorów. Nie da się jednak tego zrobić również bez zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń. Docelowym rozwiązaniem powinno być w naszej ocenie powiązanie płac asystentów, podobnie zresztą jak i urzędników z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zastosowanie takiego mechanizmu umożliwiłoby  zerwanie z praktycznie corocznym konsultowaniem zmian we właściwych rozporządzaniach, podnoszących tzw. „widełki”. Skoro jednak na tą chwilę mamy takie „widełki” to należy je określić maksymalnie szeroko tak by otworzyć możliwości zwiększania konkurencyjności wynagrodzeń asystenckich. W naszej ocenie określenie minimalnego poziomu na granicy 4 tysięcy pozbawia ten bardzo ważny dla nas zawód konkurencyjności na rynku pracy. W 2023 r. będzie to bowiem stawka bardzo już zbliżona do płacy minimalnej, która według prognoz może być ukształtowana na poziomie około 3400 zł. Dlatego pozytywnie oceniamy wzrost górnej granicy wynagrodzeń, choć uważamy go za niedostateczny ale również kładziemy nacisk na konieczność poniesienia dolnej granicy. 4 tysiące złotych to poziom stanowczo za niski. Poniżej stanowisko Rady Głównej w sprawie przekazanego do konsultacji społecznych projektu zmieniającego rozporządzenie określające wynagrodzenia asystentów prokuratora.

 

Asystenci - wynagrodzenia

NIE MA ZGODY PROKURATORÓW NA ROZDZIELENIE WYNAGRODZEŃ.

Kwiecień 29, 2022

Dziś o godzinie dziesiątej Rada Główna jednomyślnie przyjęła stanowisko wobec projektowanego rozdzielenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. Zachowując jedność środowiska prokuratorskiego skutecznie to powstrzymamy, tak jak w 2008 r.

Uchwała ZZPIPP RP rozdzielenie

Nowa ulga podatkowa. Zostań członkiem ZZPiPP RP.

Styczeń 13, 2022

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowa ulga podatkowa. Wszyscy członkowie ZZPiPP RP w prokuraturze będą mogli odliczyć swoje składki członkowskie do poziomu 300 PLN. W połączeniu ze świadczeniami Rad Okręgowych Związku spowodowuje to, że wkład netto do budżetu naszej organizacji będzie ze strony każdego członka minimalny. Dlatego zapraszamy serdecznie do członkostwa. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie realizować projekty takie jak połączenie wynagrodzeń prokuratorskich ze średnią płacą w gospodarce, czy podwyżki dla pracowników prokuratury w kwocie 1100 zl w 2019 r. Poniżej pismo Przewodniczącego Związku w tej sprawie.

RG 27.2021

46:46. Powstała Rada Okręgowa ZZPiPP RP w Radomiu.

Listopad 9, 2021

Gdy w 2009 r. zaangażowaliśmy się w działalność związkową w Polsce działało 19 organizacji związkowych w prokuraturach okręgowych. Od dłuższego czasu na związkowej mapie Polski brakowało jedynie radomskiej prokuratury okręgowej. Ten stan rzeczy uległ zmianie 9 listopada 2021 r. Wcześniej załoga z Radomia przyłączyła się do „czerwonego marszu” i licznie uczestniczyła w protestacyjnych „śniadaniach.” W dzisiejszym zebraniu założycielskim w Prokuraturze Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu Radę Główną reprezentowali Przewodniczący Związku Jacek Skała i Wiceprzewodnicy Tomasz Salwa. Zebrani związkowcy dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Okręgowej, którym został Paweł Urbaniak. Nasza nowa organizacja liczy 41 członków.

Nie żyje Mariusz Gózd.

Listopad 3, 2021

 

Odszedł od nas po ciężkiej chorobie Kolega i Przyjaciel Mariusz Gózd. Przewodniczący Rady Głównej w latach 2009-2013, a następnie Zastępca Przewodniczącego. Wieloletni szef największej organizacji związkowej w Katowicach. Prokurator tamtejszej Prokuratury Regionalnej. Sygnatariusz porozumień między Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów „Ad Vocem”, Stowarzyszeniem Komitet Obrony Prokuratorów oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zawartych w maju 2011 r. w sprawie akcji protestacyjnych sędziów i prokuratorów w związku z psuciem prawa i zamrożeniem wynagrodzeń. Wielki orędownik dialogu między zawodami prawniczymi. Inicjator wrocławskiego okrągłego stołu wymiaru sprawiedliwości w październiku 2011 r. Jeden ze współautorów idei utworzenia federacji zawodów prawniczych. Inicjator i założyciel Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, do której celów statutowych należy udzielanie wsparcia finansowego zatrudnionym w prokuraturze i ich rodzinom w przypadku choroby. Wychowawca setek aplikantów prokuratorskich. Wielki pasjonat i znawca kryminalistyki. Spoczywaj w pokoju Mariuszu.

Oświadczenie organizatorów „czerwonego marszu” i „czerwonego miasteczka”

Październik 5, 2021

Oświadczenie organizatorów „czerwonego marszu” i „czerwonego miasteczka”
w sprawie „nie – porozumienia” zawartego przez niektóre związki sądowe
z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 4 października 2021  r.
w sprawach, które już wcześniej zostały przesądzone.

 

10 września 2021 r. ulicami Warszawy przeszedł „czerwony marsz” tysięcy pracowników sądów i prokuratury, którzy od lipca tego roku w każdą środę spotykają się pod budynkami sądów i prokuratur aby w trakcie przerw od pracy zamanifestować niezadowolenie z powodu projektowanego zamrożenia wynagrodzeń, bo proponowanej przez Rząd waloryzacji poniżej poziomu inflacji inaczej nazwać się nie da.

 

Wobec jakiegokolwiek braku reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na postulaty „czerwonego marszu” złożone w Sejmie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Kancelarii Premiera 30 września 2021 r. „Na Rozdrożu” pod Ministerstwem Sprawiedliwości rozbiło się „czerwone miasteczko.”

 

Nasze postulaty to min.:

1.      12 % waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r,

2.     Ustawowe powiązanie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze średnią płacą w gospodarce,

3.      Uchwalenie ustawy o modernizacji prokuratury,

4.      Podjęcie działań zapobiegających mobbingowi w sądach.

 

4 października 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło do swojej siedziby przedstawicieli kilku związków działających w sądach, które nie protestują
w „czerwonym miasteczku”, a ich uczestnictwo w „czerwonym marszu” ograniczyło się do kilkudziesięciu osób.

 

W następstwie tego spotkania, podpisano w nocy porozumienie, które przewiduje wszystko to, co już zostało wcześniej wywalczone, w szczególności środki na nagrody w wysokości 6 %, przyjęte we wrześniu w nowelizacji budżetu na
2021 r. oraz deklaratoryjne zapewnienie Ministerstwa Sprawiedliwości o poparciu postulatu waloryzacji płac pracowników sądów i prokuratury o 12 %.

 

Organizatorzy „czerwonego marszu” oraz „czerwonego miasteczka” kierują do sygnatariuszy porozumienia z ramienia związków, w szczególności śląsko – dąbrowskiej Solidarności kierowanej przez Edytę Wierzgoń – Odyjas, związku kierowanego przez Iwonę Idzikowską – Nałęcz oraz poznańskim związkom kierowanym przez Piotra Domańskiego wyrazy oburzenia ale i współczucia z powodu instrumentalnego wykorzystania przez władzę wykonawczą do celów politycznych.

 

Dla tysięcy protestujących pracowników sądów i prokuratur to porozumienie jest policzkiem ze strony prorządowych związków.

 

Dla dyżurujących w „czerwonym miasteczku” to cios w plecy.

 

Koleżanki i Koledzy pracownicy sądów i prokuratury! Stan wyjątkowy dla polskiego wymiaru sprawiedliwości trwa.

 

Czerwone miasteczko nadal się broni!

 

Włączajcie się do walczącego ruchu związkowego i protestujcie. Do skutku!

 

Oświadczenie organizatorów

Obniżenie wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2022 r. – kalkulator.

Październik 4, 2021

Poniżej prezentujemy kalkulator wynagrodzeń prokuratorów uwzględniający zamrożenie płac w stosunku do 2021 r. przy zastosowaniu przelicznika z II kwartału 2020. Zapraszamy do lektury.

Kalkulator wynagrodzeń prokuratorskich nowy ład plus II kwartał 2020

CZERWONE MIASTECZKO – STAN WYJĄTKOWY DLA SĄDÓW I PROKURATURY TRWA NADAL

Wrzesień 30, 2021

„CZERWONE MIASTECZKO”

STAN WYJĄTKOWY DLA SĄDÓW I PROKURATURY TRWA NADAL

Warszawa 30 września 2021 r. godzina 16:00.

 

Harmonogram protestu:

  1. Godzina 15:30 przejście liderów „czerwonego marszu” z „białego miasteczka” pod KPRM przed budynek Ministerstwa Sprawiedliwości – symboliczne utworzenie „biało-czerwonego” miasteczka.
  2. Godzina 16:00 – konferencja prasowa założycieli  „biało – czerwonego miasteczka” z udziałem organizatorów „czerwonego marszu” i reprezentantów „białego miasteczka”

 

Postulaty:

  1. Podwyżka wynagrodzeń w wysokości 12% w 2022 r., dla każdego pracownika sądu i prokuratury,
  2. Ustawowe powiązanie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze średnią płacą w gospodarce,
  3. Zwiększenie ilości etatów urzędników, pracowników pomocniczych, specjalistów i asystentów w liczbie zapewniającej sprawne funkcjonowanie sądownictwa i  prokuratury,
  4. Skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji prokuratury zawierającej element podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń.
  5. Odstąpienie od obniżenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2022 poprzez ich zamrożenie.
  6. Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
  7. Uchwalenie Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w powyższych sprawach.
Czerwone miasteczko Uchwała nr 10

Czerwony marsz prokuratury i sądów przedmiotem obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Wrzesień 16, 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Na komisji Sprawiedliwości w dniu 16 września 2021

Wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej do Ministerstwa Finansów – opinia w sprawie ustawy okołobudżetowej zamrażającej wynagrodzenia prokuratorów.

Wrzesień 7, 2021

Krytykując rozwiązania przedstawionego do konsultacji projektu zamrażającego wynagrodzenia prokuratorów, szef Rady Głównej wskazał, że rozwiązanie wiążące płace orzeczników ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce obowiązuje od 2009 roku i stanowi kompromis wypracowany w Sejmie po fali protestów środowisk prokuratorskiego i sędziowskiego organizowanych miedzy innymi przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenie Komitet Obrony Prokuratorów. Należy dodatkowo wskazać na konieczność podniesienia kwot przewidzianych na wynagrodzenia dla urzędników i innych pracowników prokuratury oraz asystentów, tak aby możliwe było zagwarantowanie wzrostu wynagrodzenia w tej grupie zawodowej na poziomie 12%, co pozwoliłoby na dostosowanie poziomu płac do obecnej sytuacji rynkowej. Ukształtowanie tego wskaźnika w aktualnym projekcie na poziomie 4,4 % po dwumiesięcznych akcjach protestacyjnych pracowników prokuratury i sadów należy uznać za całkowicie nie do zaakceptowania. Jest to też przyczyna dla której 10 września 2021 r. ulicami Warszawy przejdzie pod Kancelarię Rady Ministrów demonstracja pracowników prokuratury i sądów –czytamy w najnowszym stanowisku Rady. Przedstawiając niemniejsze stanowisko chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że to polska, prokuratura stała się kołem zamachowym korzystnej sytuacji budżetu państwa podejmując zdecydowaną walkę z mafiami wyłudzającymi podatek VAT. Jeśli przychody Skarbu Państwa z tego tytułu wzrosły w relacji do 2015 r. o ponad 60 miliardów złotych, to jest to w dużej mierze efekt pracy tysięcy prokuratorów oraz wspomagających ich urzędników, asystentów, specjalistów i pracowników obsługi. To pokazuje, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry bo jest to inwestycją o bardzo wysokiej stopie zwrotu – dodał prokurator Jacek Skała.

 

Skan_20210907_152044(2)
Login