Stanowisko ZZPiPP RP wobec projektu ustawy łamiącej zasady wynagradzania prokuratorów.

Wrzesień 21, 2023

Według szacunków ZZPiPP RP w sądach zawisło już ponad 700 sprawz powództw prokuratorów. Zapadły także liczne wyroki. Jeden z nich uzyskał walor prawomocności, a w licznych sądy zawarły klauzulę natychmiastowej wykonalności. W rezultacie pozwane jednostki organizacyjne prokuratury musiały dokonać wypłat zasądzonych roszczeń. Nie bez przypadku w zaistniałej sytuacji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny wystąpił do Ministerstwa Finansów o zabezpieczenie 480 milionów złotych na poczet roszczeń kierowanych przez sędziów i prokuratorów. Podkreślam jednocześnie, że we wszystkich stanowiskach zajmowanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie konsultacji międzyresortowych podkreślano niekonstytucyjność proponowanych rozwiązań za lata 2022-2023, wskazując na ryzyko kierowania pozwów i uznawania przez sądy roszczeń za zasadne.  W załączeniu uprzejmie przedstawiam wniosek ZZPiPP RP skierowany do Trybunału Konstytucyjnego sprawie ustawy okołobudżetowej na rok 2023 r.  We wniosku tym zawarto kompleksową argumentację, która w pełni odnosi się do konsultowanego projektu. Będę zobowiązany za potraktowanie tego wniosku jako integralnej części stanowiska Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – napisał Przewodniczący Prezydium Rady Głównej  w stanowisku skierowanym do Pana Sebastiana Skuzy – Wiceministra Finansów skierowanym w ostatnich dnia w trybie konsultacji społecznych.  Poniżej publikujemy powołaną opinię.

Opinia - zamrożenie 2024

Premier Morawiecki co innego, ustawa budżetowa na 2024 r. co innego? 12,3 czy 6,6 %?

Wrzesień 4, 2023

Pan Premier na konferencji prasowej obiecał podwyżki w wysokości 12,3 % ale w projekcie budżetu zapisał jedynie 6,6 %. Jaka jest reakcja naszego Związku? Przeczytacie w najnowszej uchwale Rady Głównej, której konkluzja brzmi następująco: apelujemy do wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych: 15 września 2023 r. spod Pałacu Kultury i Nauki przejdzie „Marsz gniewu na KPRM.” Jeśli zamierzacie kontynuować służbę dla Państwa i Obywateli nie odchodząc do pracy w innych sektorach gospodarki, nie może Was na nim zabraknąć. Wszyscy do Warszawy!

Prezes Rady Ministrów (1)

Wniosek ZZPiPP RP do Trybunału Konstytucyjnego.

Sierpień 10, 2023

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy okołobudżetowej zamrażającej trzeci raz z rzędu wynagrodzenia prokuratorów i sędziów. Wniosek ten jest czwartym z kolei dotyczącym tej samej ustawy. Wcześniej przepisy dotyczące sędziów zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa, I Prezes Sadu Najwyższego i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prokuratorski związek zawodowy wystąpił również o łączne rozpoznanie sprawy zawisłej przed Trybunałem na rozprawie przewidzianej w dniu 5 września 2023 r. Będziemy apelować do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego aby w postępowaniu przed Trybunałem poparł wniosek zarówno do strony merytorycznej, jak i w zakresie wspólnego rozpoznania z wnioskami KRS, SN i NSA. W naszej ocenie wskazówką dla Trybunału może być również utrwalająca się linia orzecznicza sądów zasądzających powództwa prokuratorów w związku z zamrożeniem wynagrodzeń w latach 2021-22. Mamy już wyroki w tej sprawie w kilku miejscach między innymi w Krakowie. Warszawie, Nowej Soli, Wschowej oraz we Włocławku. W większości przypadków sądy nadają im klauzule natychmiastowej wykonalności, a pierwsze wypłaty zasądzonych roszczeń trafiły na prokuratorskie konta. Sądy orzekając w sprawach powództw de facto dokonują kontroli legalności działania władzy ustawodawczej, która uchwaliła przepisy niegodne z Konstytucją, a także wbrew wcześniejszemu stanowisku Trybunału z 2013 r., który wskazał na możliwość zamrożenia płac ultima ratio, czyli tylko wtedy gdy sytuacja ekonomiczna państwa jest zła i można ją kwalifikować jako recesje. W uzasadnieniu naszego wniosku wykazujemy w sposób bardzo szczegółowy, że taka sytuacja nie ma miejsca obecnie, brak jest zatem jakichkolwiek podstaw do odstępowania od reguł kształtujących zasady wynagradzania sędziów i prokuratorów. Jednocześnie namawiamy do kierowania powództw w szczególności za rok 2022 r. bo postępowanie przed Trybunałem dotyczy bieżącego roku i być może nie będzie innej możliwości konwalidowania uchybień ustawy okołobudżetowej za rok 2022 niż droga sądowa.

Uchwała

Marsz gniewu na KPRM. 15 września 2023 r. Warszawa Pałac Kultury i Nauki – Plac Defilad.

Sierpień 9, 2023

8 sierpnia 2023 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie powstał Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Tym samym dwie, wielkie centrale związkowe przytępiły do wspólnej akcji protestacyjnej wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku. Decyzją Komitetu Protestacyjnego 15 września 2023 r. o godzinie 12:00 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wyruszy „marsz tysięcy pracowników zatrudnionych w sferze publicznej na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”. Pracownicy polskiej „budżetówki” zatrzymają się również przed Sejmem RP, gdzie zostaną wręczone petycje na ręce władz Parlamentu i przedstawiali partii politycznych. Marsz na KPRM jest wyrazem protestu wobec haniebnego porozumienia zawartego przez Rząd z NSZZ „Solidarność” w dniu 7 czerwca 2023 r. W okresie od stycznia 2020 r. do chwili obecnej inflacja skumulowana według GUS wyniosła 38,36 %. Podkreślić należy, iż tzw. „podstawowy koszyk” na który składają się koszty życia wzrósł o wiele więcej, gdyż najbardziej wzrosły ceny energii, kosztów zamieszkania i wyżywienia.  Inflacja projektowana przez rząd na rok 2024 wynosi natomiast 6,6 %. Łączenie daje to blisko 45 % wzrostu cen w latach 2020-2024. W tym samym czasie wynagrodzenie minimalne wzrośnie, przyjmując założenia na 2024 r. z kwoty 2600 do kwoty 4300 zł, co stanowi wzrost o ponad 65 %. Jednocześnie w tym samym okresie czasu wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił będzie, uwzględniając prognozy rządowe na 2024 r.  – 18,7 %. Oznacza to postępujący spadek wartości płac pracowników na co dzień pełniących służbę dla Państwa i Obywatelom o ponad 26 %, w realizacji do płacy minimalnej o ponad 43 %. W efekcie państwowa sfera budżetowa znalazła się „na krawędzi płacy minimalnej.” Już teraz, według naszych szacunków 1/4 zatrudnionych w budżetówce otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, a w przyszłym roku gdy wzrośnie ono do 4300 zł, będzie to ponad połowa zatrudnionych. W rezultacie budżetówkę czeka fala odejść, a także wzmożona rotacja miedzy urzędami docenianymi przez władze, a tymi traktowanymi po macoszemu. Skutkiem odejść będzie paraliż najważniejszych służb państwowych, i spadek bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.Zapraszamy do lektury aktu powołującego Komitet Protestacyjny OPZZi FZZ.

Marsz na KPRM 15.09.23

Wspólne postulaty, wspólny protest. 7 Związkow Zawodowych razem po „żółtym” porozumieniu Solidarności z Rządem.

Czerwiec 19, 2023

W reakcji na solidarnościowe nieporozumienie  dnia z 7 czerwca 2023, w którym podeptano postulaty pracowników sfery budżetowej, 7 związków działających w wymiarze sprawiedliwości i prokuraturze wydało komunikat o wspólnych postulatach i wspólnych akcjach protestacyjnych. Domagamy się tak jak dwie centrale związkowe podwyżek 20 % od 1 lipca 2023 i 24 % od 1 stycznia 2024.

porozumienie 7

Uchwala Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie haniebnego porozumienia z dnia 7 czerwca 2023 r. pomiędzy NSZZ „Solidarność” i Prezesem Rady Ministrów

Czerwiec 12, 2023

Był grudzień 2018 r. gdy tysiące pracowników sądów i prokuratury w ramach protestu w związku z katastrofalnym poziomem wynagrodzeń korzystało ze zwolnień lekarskich. W wielu polskich sądach i prokuraturach zapanowała „ptasia grypa.” Sytuacja stawała się trudna. W sądach spadały wokandy z powodu braku protokolantów. Pracownicy wierzyli, że jesteśmy blisko przełomu. 18 grudnia 2018 r. Przewodniczący ZZPiPP RP otrzymał zaproszenie do Ministerstwa Sprawiedliwości na podpisanie porozumienia. Poprosiliśmy wtedy o jego treść ale w pewnym momencie zaproszenie wycofano. Gospodarz zorientował się bowiem, że nie podpiszemy dokumentu, który przewidywał 200- złotowe podwyżki od 1 stycznia 2019 r. bo podwyżki te były już zagwarantowane od października 2018 r., co przewidywała procedowana w Sejmie ustawa budżetowa. Mimo to porozumienie zostało podpisane, a wśród sygnatariuszy znalazła się sądowa „Solidarność.” Był to cios w plecy protestujących pracowników i w zasadzie pacyfikacja oddolnej akcji zwolnień lekarskich.

Dwa lata później pod oknami Ministerstwa Sprawiedliwości przy Placu na Rozdrożu rozbiło się „czerwone miasteczko.” Już w czwartym dniu jego funkcjonowania Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło do swojej siedziby przedstawicieli kilku związków działających w sądach, które nie protestowały w „czerwonym miasteczku”, a ich uczestnictwo w „czerwonym marszu” ograniczyło się do kilkudziesięciu osób. W następstwie tego spotkania, podpisano w nocy porozumienie, które przewidywało wszystko to, co już zostało wcześniej wywalczone, w szczególności środki na nagrody w wysokości 6 %, przyjęte we wrześniu w nowelizacji budżetu na2021 r.  Jako organizatorzy „czerwonego marszu” oraz „czerwonego miasteczka” skierowaliśmy do sygnatariuszy porozumienia, w szczególności śląsko – dąbrowskiej Solidarności, wyrazy oburzenia ale i współczucia z powodu instrumentalnego wykorzystania przez władzę wykonawczą do celów politycznych. Dla tysięcy protestujących pracowników sądów i prokuratur porozumienie było policzkiem ze strony prorządowych związków. Dla dyżurujących w „czerwonym miasteczku” – ciosem w plecy.

7 czerwca 2023 r. Solidarność podpisała kolejne „nieporozumienie” okraszone konferencją prasową z udziałem przedstawicieli władzy wykonawczej. Podczas, gdy polskie, niezależne związki zawodowe skierowały żądanie waloryzacji płac od 1 lipca 2023 r. o 20 %, a od 1 stycznia 2024 r. o 24 % Solidarność zgodziła się zamiast podwyżki na jednorazowe, uznaniowe  dodatki motywacyjne w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Poniżej stanowisko Rady Głównej wobec antypracowniczych działań Solidarności.

 

Uchwała 12.06.2023

Tarnów „odmrożony.”

Czerwiec 5, 2023

Poniżej prezentujemy wystąpienie Rady Głównej w sprawie Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, której pracownicy jako jedyni w Polsce otrzymali zamiast 7,8 % podwyżki jedynie 4,4, %. Po naszej interwencji koleżanki z Tarnowa dostały dekrety z wy równaniami od 1 stycznia 2023 r. W tej sprawie szczególne podziękowania dla Prokuratury Krajowej za szybką i skuteczną interwencję. Informujcie nas o wszelkich nieprawidłowościach na adres biuro@prokuratura-zz.pl

 

 

Tarnów

Albo podwyżki albo protest. Uchwała Rady Głównej w sprawie sytuacji płacowej pracowników sfery budżetowej

Maj 30, 2023

25 maja 2023 r. Rada Główna w swojej uchwale zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w związku ze stanowiskiem Forum Związków Zawodowych dotyczacym konieczności podniesienia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 20 % z dniem 1 lipca 2023 r. i 24 % od 1 stycznia 2024 r. Pomimo upływu 4 tygodni nie odnotowaliśmy jakiejkolwiek reakcji Rządu. Rada ponownie zaapelowała do central związkowych, które dotychczas nie były w stanie wypracować wspólnych postulatów o ich przyjęcie i podjęcie skoordynowanych akcji protestacyjnych. Skierowano również apel do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie debaty parlamentarnej dotyczącej sytuacji płacowej pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej. Zapraszamy do lektury najnowszego stanowiska ZZPiPP RP.

Uchwała 25 maja 2023

Życzenia Świąteczne

Kwiecień 5, 2023