Siedziba ZZPiPP RP

ul. Postępu 3

02-676 Warszawa

tel. 883 922 286

e-mail: biuro@prokuratura-zz.pl

KRS 0000071151

NIP 526-246-16-50

REGON 012834701

Konto bankowe PKO BP nr   24 1020 1013 0000 0502 0144 7044