Kontakt

Siedziba ZZPiPP RP

ul. Postępu 3

02-676 Warszawa

tel.883 922 286 ,

w sprawie wyliczeń do pozwów 

tel. 695-123-234 Leniec Urszula

e-mail: biuro@prokuratura-zz.pl

 

Rzecznik Prasowy ZZPiPP RP
Jacek Skała
tel. 503 128 155

KRS 0000071151

NIP 526-246-16-50

REGON 012834701

Konto bankowe PKO BP nr   24 1020 1013 0000 0502 0144 7044

Login