Zespół ds. urzędników i innych pracowników prokuratury:

Agnieszka Nowaczyk, Joanna Zaroślak, Magdalena Idziak-Majorek, Aneta Kurowska-Mirek, Agnieszka Trefon, Paweł Gwiazda.

Zespół ds. asystentów prokuratora

dr Barbara Jelonek, dr Katarzyna Krzyżanowska, Elżbieta Wysocka, Karina Kucińską-Breur, Anna Rusztecka, Dominik Matusiak.

Zespół legislacyjny i opiniowania prawnego:

Jacek Skała, Tomasz Salwa, Dominik Matusiak, Jacek Wasilewski, Ziemowit Książek, Sebastian Pazdan, Rafał Buła, Elżbieta Jędrzejewska-Formanek, Urszula Leniec.

Zespół ds. szkoleń:

Tomasz Salwa, Angela Bielska-Gajos, Agnieszka Nowaczyk, Grzegorz Ślesicki.

Zespół ds. informatyzacji:

Paweł Gwiazda, Grzegorz Ślesicki, Agnieszka Nowaczyk, Rafał Buła, Jacek Wasilewski.

Zespół ds. bhp i inspekcji pracy:

Michał Niesyn, Piotr Klimczak, Sebastian Pazdan, Agnieszka Trefon, Tomasz Salwa.

Zespół ds. informacji publicznej:

Magdalena Idziak-Majorek, Joanna Zaroślak, Ziemowit Książek, Agnieszka Nowaczyk, Angela Bielska-Gajos.

Pełnomocnicy ds. kontaktów Forum Związków Zawodowych:

Tomasz Salwa, Elżbieta Jędrzejewska-Formanek.