Zespoły i Pełnomocnicy.

Zespół ds. urzędników i innych pracowników prokuratury:

Barbara Chrobak, Wiesława Jagielak, Agnieszka Nowaczyk, Robert Zasada, Joanna Zaroślak.

Zespół ds. kontaktów z mediami:

Tomasz Salwa Jacek Skała, Robert Zasada.

Zespół ds. asystentów prokuratora

Iwona Farquason-Chrobak, Anna Rusztecka, Karina Kucińską-Breur, Dominik Matusiak.

Zespół legislacyjny i opiniowania prawnego:

Ewa Burdzińska, Jacek Skała,

Zespół ds. szkoleń:

Małgorzata Cegiełka, Tomasz Salwa, Lucyna Szczepaniak.

Zespół ds. indywidualnych:

Wiesława Jagielak,

Zespół ds. regulaminów:

Ewa Burdzińska, Beata Dąbrowska-Ślusarska, Urszula Leniec, Joanna Zaroślak.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych:  

Wiesława Jagielak i Lucyna Szczepaniak.

Pełnomocnik ds. bhp i inspekcji pracy :

Marek Wenderlich.

Pełnomocnik do Spraw dotyczących naruszeń dóbr osobistych, prawa prasowego, mobbingu i prawa pracy.

Małgorzata Ułaszonek  - Kubacka

tel. 607 – 375 – 504

Login