Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie przywrócenia praworządności w kształtowaniu wynagrodzeń prokuratorów i sędziów

Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie realizacji deklaracji wyborczych podniesienia wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej z dniem 1 stycznia 2024 r. o 20%

Pliki do pobrania