Ogólnopolska deklaracja członkowska ZZPiPP RP Członkiem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP może zostać: prokurator, asesor, asystent, analityk, urzędnik i pracownik obsługi.

Należy pobrać, wydrukować i wypełnić deklarację. Deklaracja jest dowodem przynależności do Związku a jej złożenie właściwej Radzie Okręgowej (na terenie której jest zatrudniony) powoduje automatyczne uzyskanie członkostwa.

Składka członkowska wynosi 0,5 % wynagrodzenia zasadniczego brutto, nie więcej jednak niż 40 zł.

Zapraszamy wszystkich pracowników prokuratury do wstępowania w nasze szeregi – każdy będzie mile widziany.

Pliki do pobrania