Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Celami Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia obecnych i byłych pracowników jednostek prokuratur w kraju oraz najbliższych członków ich rodzin.

Na posiedzeniu Rady Głównej ZZPiPP RP, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2023 r., została wybrana nowa Rada Fundacji oraz nowy Zarząd Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

W Radzie Fundacji zasiadają:

  1. Grzegorz Ślesicki – Przewodniczący
  2. Katarzyna Lenczowska-Soboń – Wiceprzewodnicząca
  3. Agnieszka Trefon – Sekretarz
  4. Agnieszka Nowaczyk – Członek
  5. Tomasz Salwa – Członek

W Zarządzie Fundacji zasiadają:

  1. Angela Bielska-Gajos – Prezes
  2. Aneta Kurowska-Mirek – Wiceprezes i Skarbnik
  3. Beata Kuśmider – Sekretarz
  4. Małgorzata Łęcka – Członek

Dobrowolne darowizny

Przewidziane są dwie formy wsparcia naszej Fundacji: jednorazowa darowizna jako wpłata bezpośrednio na konto oraz stałe co miesięczne potrącanie przez pracodawcę z wynagrodzenia w kwocie zadeklarowanej przez zainteresowaną osobę.

Deklarowane wpłaty na rzecz Fundacji można wpłacać na dwa sposoby: z własnego konta osobistego i odliczyć tę darowiznę od podatku, bądź za pośrednictwem pracodawcy, jako potrącenie z wynagrodzenia za pracę (bez możliwości skorzystania z ulgi podatkowej).

W przypadku dokonywania potrąceń przez pracodawcę oryginał deklaracji prosimy złożyć w komórce zajmującej się płacami (deklaracja stanowi w tym przypadku podstawę do dokonywania przez pracodawcę potrąceń), kserokopie zaś deklaracji prosimy przesłać do Fundacji na adres:

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

Dobrowolne wpłaty z dopiskiem „darowizna” należy wpłacać na konto Fundacji: 

Santander Bank Polska S.A

nr konta: 18 1500 1445 1214 4004 9685 0000

 

Wnioski o pomoc finansową należy składać na adres:

Aneta Kurowska- Mirek

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie-Pole

ul. Podwale 27

50-042 Wrocław

 

Link do strony Fundacji poniżej:

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej (fundacjaprokuratura.pl)

Pliki do pobrania