Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z konferencji prasowej ZZPiPP RP w Prokuraturze Krajowej. Prezentacja zawiera m.in. historie pracowników Prokuratury, zmuszonych okolicznościami do wykonywania dodatkowej pracy. W prezentacji zawarto dane dotyczące ilości pracowników Prokuratury zatrudnionych na płacy minimalnej oraz niektóre przepisy związkowego projektu ustawy, której zadaniem będzie systemowe rozwiązanie zagadnienia płac i awansów kadry pozaorzeczniczej w tym urzędników, pracowników pomocniczych i asystentów prokuratorskich.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: