Poniżej zamieszczamy aktualny wzór pozwu, uwzględniający treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r. Informujemy również, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą prokuratorzy prokuratur rejonowych w swoich powództwach winni wskazywać jako legitymowane biernie – prokuratury rejonowe. Dotyczy to również prokuratorów prokuratur rejonowych w stanie spoczynku.
W przypadku tej ostatniej kategorii prokuratorów zapadły już prawomocne wyroki zasądzające. W sprawie wyliczeń roszczeń należy zwracać się jak dotychczas na adres: biuro@prokuratura-zz.pl kierując tam roczne karty wynagrodzeń za lata 2021-2022. Informujemy również, iż wobec znowelizowania ustawy okołobudżetowej na 2023 r. cofnęliśmy nasz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. W załączeniu pismo Przewodniczącego ZZPiPP RP w przedmiotowej sprawie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: