Przewidziane na 2024 r. podwyżki 20 % w przypadku niektórych asystentów okazały się zbyt wysokie aby zmieścić się w górnej granicy przewidzianej przez stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Tym samym nie każdy asystent prokuratorski w Polsce mógłby liczyć na pełną podwyżkę. W Związku z powyższym, pismem Przewodniczącego ZZPiPP RP prokuratora Jacka Skały, zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o pilne dokonanie niezbędnych zmian. Poza podjętym działaniem o charakterze doraźnym, Zespół ds. Asystentów Prokuratorskich działający przy Radzie Głównej dostrzegł problem zbyt niskich dolnych granic wynagrodzeń przewidziany dla asystentów prokuratora. Sprawa ta zostanie podniesiona w kolejnym wystąpieniu Rady Głównej. Aktualnie minimalne zarobki asystentów  wynoszą 4300 zł, a płaca minimalna 4222 zł, co zmieni się z dniem 1 lipca kiedy to oba wskaźniki staną się jednakowe. Utrzymywanie takie stanu rzeczy doprowadzi do braku zainteresowanych w wykonywaniu tego niezwykle istotnego dla całej Prokuratury zawodu.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: